ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ORMAN Müdür
Öğr.Gör. Fatih ÇAĞLAR Müdür Yrd.
Doç.Dr. Muzaffer OKUR Üye
Doç.Dr. İlhami YÜCEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem GÜNEŞ Üye
 Yüksekokul Sekreteri  Orhan ŞENGÜL Raportör