Misyon & Vizyon

Misyon ve Vizyon

      Çağdaş, girişimci, demokrat, bilimsel anlayışlı, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hedefleri olan, mesleğinde uzman, insiyatif sahibi,  farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı, ekip ruhuna sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, kendisi ve çevresiyle barışık, özgür ve eleştirel düşünen ve düşüncelerini uygar bir şekilde ifade edebilen, ön lisans eğitimi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yeterliklere (genel kültür, mesleki alan, bilgi, beceri ve alışkanlıkları) sahip Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Elektrik,Bilgisayar Programcılığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğine yönelik ara insan gücü yetiştirmektir.

      Meslek alanında endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip üstün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan, mesleki eğitim ve uygulama alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir yüksekokul olmak.