Yönetim Kurulu

ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ORMAN Müdür
Öğr.Gör. Fatih ÇAĞLAR Müdür Yrd.
Öğr.Gör. Erhan DEMİR Müdür Yrd.
Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU Üye
Prof. Dr. Murat ÇETİN Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Funda AKAR Üye
 Yüksekokul Sekreteri  Mukaddes ÖZLÜ Raportör