Tamamlanmış Projelerimiz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)

Program

Yıl

Proje Adı

Proje No

Destek (TL)

 

Su Ürünleri

 

2006

Tercan Baraj Göletinde ağ kafeslerde üretim tekniği kullanılarak Japon balıklarının büyüme performansı pigmentasyon ve ortama adaptasyon özelliklerinin incelenmesi.

 

Su Ürünleri

 

2006

Tercan Baraj Göletinde ve Tercan bölgesi Tuzla Çayındaki Siraz(C.Copakto umla) türünün bazı biyokimyasal parametrelerinin değişimlerinin incelenmesi.

Su Ürünleri

2011

Kelmizi Deresinde (Çayırlı) yaşayan Alabalık (Salmo Trutta C.)2ın bazı biyo-ekolojik özellikleri ve yaşadıkları suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması.

8.000

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2012

Kafes alabalığı ve havuz alabalığı yetiştiriciliği sürecinde oluşan maliyet unsurlarının TDHP ayırımında (Tek Düzen Hesap Planı)fonksiyon esası gözetilerek sınıflandırılması

11.02.10

3.500